PROIECTUL DE BUGET AL COMUNEI RUNCU PE ANUL 2020

    Primaria Runcu a initiat procedura de consultare publica privind Proiectul de buget al comunei Runcu pe anul 2020, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Persoanele interesate pot trimite observatiile, propunerile, sugestiile referitoare la acest proiect pana la data de 6 februarie 2020 in scris, prin posta, fax : 0245234003 sau e-mail la adresa primaria.runcu@yahoo.com
  • BUGET 2020
  • BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2014-2016
  • BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 – Sectiunea Dezvoltare
  • BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 – Sectiunea Functionare
  • Lista de investii pentru anul 2013